Roman Mazur: Logika u podstaw...
Logika u podstaw...
----  Księga Gości  ----
   Wpisz  się...  Przeglądaj...
LOGIKA - SYSTEM ZAŁOŻENIOWY RACHUNKU ZDAŃ [ REGUŁY ] => PROCES DOWODZENIA PRAWDZIWOŚCI v NIEPRAWDZIWOŚCI...


5. SYSTEM ZALOZENIOWY RACHUNKU ZDAN - jest to kolejna, po matrycowej, metoda przeprowadzania rachunku zdan, polegajaca na dowodzeniu tautologicznosci schematu, wylacznie poprzez ustalone reguly (dyrektywy) dowodzenia (wnioskowania).

Tych reguł jest ich co prawda mnostwo, aczkolwiek podam Ci je w na tyle przystepny sposob, ze po niewielkim uplywie czasu zapewne beda one Twoje:

1. REGULA ODRYWANIA - jesli do dowodu naleza dwie rzeczy : pierwsza - implikacja i druga - jej poprzednik, wystepujacy samodzielnie, to wolno nam oderwac ten poprzednik z implikacji, pozostawiajac jedynie sam nastepnik .

UWAGA ! Nastepnik to nasza prawa koperta (nastepuje po lewej), poprzednik to nasza lewa koperta (poprzedza prawa). Nazwy te wystepuja tylko i wylacznie, jesli glownym spojnikiem jest implikacja.
PAMIETAJ !

Przyklad zastosowania RO (reguly odrywania):


A teraz to samo na literach :

p q
(w lewej kopercie mamy “p”, w prawej zas “q”)
p
(samodzielny poprzednik tej implikacji - “p”)
q
(zastosowana RO, dzieki niej otrzymano “q”)

[r ~ (q ~ p)] {~ p [r ~ (q V p)]} (inna implikacja)
[r ~ (q ~ p)]
(samodzielny poprzednik innej implikacji)
{~ p
[r ~ (q V p)]} (efekt zastosowania RO)------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. REGULA DOLACZANIA KONIUNKCJI - gdy do dowodu naleza dwie rozne rzeczy, mozna tworzyc z nich koniunkcje.

Przyklad zastosowania DK (reguly dolaczania koniunkcji):

To samo na literach :

p
(pierwsza rzecz)
q
(druga rzecz)
p q
DK

[r ~ (q ~ p)]
(pierwsza rzecz)
{~ p
[r ~ (q V p)]} (druga rzecz)
[r ~ (q ~ p)] {~ p
[r ~ (q V p)]} DK


 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. REGULA OPUSZCZANIA KONIUNKCJI - jesli do dowodu nalezy koniunkcja, to mozemy rozszczepic ja na dwa oddzielne skladniki.

Przyklad zastosowania OK (reguly opuszczania koniunkcji):

Teraz na literach :

p q
(koniunkcja)
p
OK
q
OK

[r ~ (q ~ p)] {~ p [r ~ (q V p)]} (koniunkcja)
[r ~ (q ~ p)]
OK
{~ p
[r ~ (q V p)]} OK

UWAGA ! Czasem pojawia sie w zadaniach koniunkcja skladajaca sie z wiecej niz dwoch czesci, np. p q r . Regula opuszczania takiej koniunkcji jest analogiczna do sposobu postepowania z koniunkcja dwuskladnikowa i otrzymuje sie w ten sposob : p , q , r . PAMIETAJ ! 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4. REGULA DOLACZANIA ALTERNATYWY - do dowodu wolno dolaczyc alternatywe, o ile ktorys z jej czlonow juz nalezal do tego dowodu.

Przyklad zastosowania DA (reguly dolaczania alternatywy):

Teraz na literach :

p
(rzecz nalezaca juz do dowodu)
p V q
DA

[r ~ (q ~ p)] (rzecz nalezaca juz do dowodu)
[r ~ (q ~ p)] V {~ p
[r ~ (q V p)]} DA

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. REGULA OPUSZCZANIA ALTERNATYWY - jesli do dowodu naleza dwie rzeczy : pierwsza - alternatywa i druga - negacja jednego z jej czlonow, to mozemy w nast. wierszu wpisac drugi jej czlon.

6 mozliwych przykladow zastosowania OA (reguly opuszczenia alternatywy) :

Wariant I

Teraz na literach :

p V q
(alternatywa)
~ p
(negacja pierwszego jej czlonu)
q
OA

[r ~ (q ~ p)] V {~ p [r ~ (q V p)]} (alternatywa)
~ [r ~ (q ~ p)]
(negacja pierwszego jej czlonu)
{~ p
[r ~ (q V p)]} OA

Wariant II

Teraz na literach :

p V q
(alternatywa)
~ q
(negacja drugiego jej czlonu)
p
OA

[r ~ (q ~ p)] V {~ p [r ~ (q V p)]} (alternatywa)
~{~ p
[r ~ (q V p)]} (negacja drugiego jej czlonu)
[r ~ (q ~ p)]
OA

Wariant III

Teraz na literach :

(~ p ) V q
(alternatywa)
p
(przeciwienstwo pierwszego jej czlonu)
q
OA

~ [r ~ (q ~ p)] V {~ p [r ~ (q V p)]}
[r ~ (q ~ p)]
{~ p
[r ~ (q V p)]} OA

Wariant IV

Teraz na literach :
p V (~ q)
(alternatywa)
q
(przeciwienstwo drugiego jej czlonu)
p
OA

[r ~ (q ~ p)] V ~ {~ p [r ~ (q V p)]}
{~ p
[r ~ (q V p)]}
[r ~ (q ~ p)]
OA

Wariant V

Teraz na literach :

(~ p ) V ( ~q )
(alternatywa)
p
(przeciwienstwo pierwszego jej czlonu)
~q
OA

~ [r ~ (q ~ p)] V ~ {~ p [r ~ (q V p)]}
[r ~ (q ~ p)]
~ {~ p
[r ~ (q V p)]} OA

Wariant VI

Teraz na literach :

(~ p ) V ( ~q )
(alternatywa)
q
(przeciwienstwo pierwszego jej czlonu)
~p
OA

~ [r ~ (q ~ p)] V ~ {~ p [r ~ (q V p)]}
{~ p
[r ~ (q V p)]}
~ [r ~ (q ~ p)]
OA

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. REGULA DOLACZANIA ROWNOWAZNOSCI - do dowodu mozemy dolaczyc rownowaznosc, jesli naleza do dwie implikacje, rozniace sie od siebie tylko tym, ze ich czesci skladowe sa zamienione miejscami.

Przyklad zastosowania DR (reguly dolaczania rownowaznosci) :

Dla wprawy przesledzmy przebieg tego dzialania na literach :

p q
(pierwsza implikacja)
q p
(druga implikacja)
p
q DR

[r ~ (q ~ p)] {~ p [r ~ (q V p)]}
{~ p
[r ~ (q V p)]} [r ~ (q ~ p)]
[r ~ (q ~ p)]
{~ p [r ~ (q V p)]} DR

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7. REGULA OPUSZCZANIA ROWNOWAZNOSCI - (odwrotnosc reguly DR), jesli do dowodu nalezy rownowaznosc, to mozna ja rozlozyc na dwie implikacje.

Przyklad zastosowania OR (reguly opuszczania rownowaznosci) :

I przebieg tego dzialania na literach :

p
q (rownowaznosc)
p q
OR (pierwsza implikacja)
q p
OR (druga implikacja)

[r ~ (q ~ p)]
{~ p [r ~ (q V p)]}
[r ~ (q ~ p)] {~ p
[r ~ (q V p)]} OR
{~ p
[r ~ (q V p)]} [r ~ (q ~ p)] OR

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. REGULA OPUSZCZANIA NEGACJI - jesli w dowodzie mamy podwojna negacje pewnego elementu tego dowodu, wolno nam w kolejnym wierszu wpisac ten element juz bez obu znakow negacji (nie zmieni to jego wartosci logicznej).

Przyklad zastosowania ON (reguly opuszczania negacji):


Na literach wyglada to tak :

~ ~ p
p
ON

~ ~ [r ~ (q ~ p)]
[r ~ (q ~ p)]
ON

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9. REGULA DODAWANIA NEGACJI - jesli w dowodzie mamy pewien element, wolno nam w kolejnym wierszu wpisac ten element z podwojnym znakiem negacji.

Przyklad zastosowania DN (reguly dolaczania negacji) :

  Na literach wyglada to tak :

p
~ ~ p
DN


[r ~ (q ~ p)]
~ ~ [r ~ (q ~ p)]
DN

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10. REGULA MODUS TOLLENS - jesli do dowodu naleza dwie rzeczy : pierwsza - implikacja i druga - negacja jej nastepnika, wystepujaca samodzielnie, to wolno nam oderwac ten zanegowany nastepnik z implikacji, pozostawiajac jedynie sama negacje poprzednika.

Dwa mozliwe przyklady zastosowania MT (reguly modus tollens):


WARIANT I

Na literach :

p q
(implikacja)
~ q
(negacja nastepnika)
~ p
MT

[r ~ (q ~ p)] {~ p [r ~ (q V p)]}
~ {~ p
[r ~ (q V p)]}
~ [r ~ (q ~ p)]
MT

WARIANT II

Na literach :

p (~ q)
(implikacja)
q
(negacja nastepnika)
~ p
MT

[r ~ (q ~ p)] {~ p [r ~ (q V p)]}
{~ p
[r ~ (q V p)]}
~ [r ~ (q ~ p)]
MT

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11. REGULA NEGOWANIA KONIUNKCJI - zanegowana koniunkcja dwoch elementow, wystepujaca w dowodzie, moze zostac zastapiona alternatywa negacji obu tych elementow.

Przyklad zastosowania NK (reguly negowania koniunkcji):

Literki w akcji :

~ ( p q )
(zanegowana koniunkcja)
~ p V ~ q
NK


~ {[r ~ (q ~ p)] [r ~ (q V p)]}
{ ~ [r ~ (q ~ p)]} V { ~ [r ~ (q V p)]}
NK

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12. REGULA NEGOWANIA ALTERNATYWY - zanegowana alternatywa dwoch elementow, wystepujaca w dowodzie, moze zostac zastapiona koniunkcja negacji obu tych elementow.

Przyklad zastosowania NA (reguly negowania alternatywy):

Literki w akcji :

~ ( p V q )
(zanegowana alternatywa)
~ p ~ q
NA


~ {[r ~ (q ~ p)] V [r ~ (q V p)]}
{ ~ [r ~ (q ~ p)]} { ~ [r ~ (q V p)]}
NA

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13. REGULA NEGOWANIA IMPLIKACJI - zanegowana implikacja dwoch elementow, wystepujaca w dowodzie, moze byc zastapiona koniunkcja niezmienionego pierwszego i negacji drugiego elementu.

Przyklad zastosowania NI (reguly negowania implikacji):

Literki w akcji :

~ ( p q )
(zanegowana implikacja)
p ( ~ q )
NI


~ {[r ~ (q ~ p)] [r ~ (q V p)]}
[r ~ (q ~ p)] { ~ [r ~ (q V p)]}
NI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14. REGULA NEGOWANIA ROWNOWAZNOSCI - zanegowana rownowaznosc dwoch elementow nalezaca do dowodu zostaje zastapiona : w pierwszym przypadku rownowaznoscia zanegowanego pierwszego elementu i niezmienionego drugiego elementu lub tez w drugim wariancie rownowaznoscia niezmienionego pierwszego elementu i negacji drugiego .

Przyklad zastosowania NR (reguly negowania rownowaznosci):


WARIANT I

No i na literach to wyglada tak :

~ ( p
q ) (zanegowana rownowaznosc)
~ p
q NR


~ {[r ~ (q ~ p)]
[r ~ (q V p)]}
~ [r ~ (q ~ p)]
[r ~ (q V p)] NR


WARIANT II

Na literach to tak :

~ ( p
q ) (zanegowana rownowaznosc)
p
~ q NR


~ {[r ~ (q ~ p)]
[r ~ (q V p)]}
[r ~ (q ~ p)]
~ [r ~ (q V p)] NR


 
a) DOWOD ZALOZENIOWY “WPROST” I Pierwsze cwiczenie w rozdziale nr 5 I

Budujac zalozeniowy dowod wprost schematu o postaci: W1 { W2 [ W3 ... ( Wn W ) ] } wypisujemy najpierw zalozenia : W1 , W2 , W3 , ... , Wn , potem zas przeksztalcenia dokonywane na podstawie poznanych wczesniej regul dowodzenia w systemie zalozeniowym. Dowod jest zakonczony, gdy ostatecznie otrzymamy to wyrazenie “W”.

Od razu przyklad:

(p r) [ (r q) ( p q ) ]

Mamy wiec schemat : “(p r) [ (r q) ( p q ) ]”, i naszym zadaniem jest sprawdzenie czy jest on tautologia. Chcac uczynic to wczesniej podstawialismy zmudnie do niego kombinacje zerojedynkowe i oczekiwalismy, ze da nam to za kazdym razem wartosc calego schematu “1”. Tym razem jednak zrobimy to krotka i prosta metoda <<dowodu wprost>> :


- jak wyczytalismy to w powyzszej definicji, musimy zaczac od wypisania zalozen, czego poprawne wykonanie jest polowa naszego sukcesu:

1. p r
2. r q
3. p
zal.
zal.
zal.

Widzisz, ze mamy teraz trzy zalozenia :

I - jest nim ZAWSZE wszystko to, co wystepuje przed glowna implikacja calego schematu (wyrazenie : “p r”, u nas znajdujace sie w lewej kopercie, a w definicji figurujace jako “W1”).

II - jest nim ZAWSZE wszystko to, co wystepuje przed glowna implikacja nastepnika calego schematu (wyrazenie : “r q”, u nas to znaczek poczty lotniczej, znajdujacy sie na prawej kopercie, a w definicji figurujace jako “W2”).

III - jest nim ZAWSZE wszystko to, co wystepuje przed ostatnia implikacja, jaka mamy w schemacie (wyrazenie : “p”, u nas to pole adresowe prawej wielkiej koperty , a w definicji figurujace jako “Wn”).


- kolejny krok to dokonanie stosownych przeksztalcen na podstawie znanych regul:

4. r
5. q
RO : 1,3
RO : 2,4

UWAGA ! Trzeba koniecznie zapisywac ktore wiersze biora udzial w danej regule i tak np. w naszej RO uzytej w wierszu 4 braly udzial : wiersz 1 i 3 . PAMIETAJ!

W wierszu czwartym zastosowalismy znana nam reg. odrywania, uzywajac do tego celu rzeczy z wiersza pierwszego i trzeciego:

1. p r
...
3. p
4. r

W wierszu piatym zastosowalismy takze RO:

2. r q
...
4. r
5. q

- tak oto dostalismy, co chcielismy: nasz piaty wiersz jest zgodny z rzecza, ktora mielismy osiagnac,
czyli ZAWSZE tym, co znajduje sie po ostatnim znaku implikacji wystepujacym w calym schemacie (wyrazenie : “q”, u nas jest to znaczek przyklejony na prawej wielkiej kopercie, a w definicji figurujace jako “W”).


- pozostaje teraz jedynie napisac odpowiedz, ze badany schemat jest tautologia.


Zapis calego dzialania wyglada nastepujaco :

(p r) [(r q) (p q)]

1. p r zal.
2. r q zal.
3. p zal.
4. r RO : 1,3
5. q

Odp. Ten schemat jest tautologia.
RO : 2,4
b) DOWOD
ZALOZENIOWY “NIEWPROST”

Budujac zalozeniowy dowod niewprost schematu o postaci: W1 { W2 [ W3 ... ( Wn W ) ] } wypisujemy najpierw zalozenia: W1 , W2 , W3 , ... , Wn , nastepnie negacje wyrazenia W, potem zas przeksztalcenia dokonywane na podstawie poznanych wczesniej regul dowodzenia w systemie zalozeniowym. Dowod jest zakonczony, gdy wystapia w nim jakiekolwiek dwa sprzeczne ze soba wyrazenia ( jedno musi byc negacja drugiego ).


Maly przykladzik “na goraco”:

(p r) [ (r q) ( p q ) ]

Oto schemat : “(p r) [ (r q) ( p q ) ]”. Teraz sprawdzimy czy jest on tautologia, uzywajac do tego celu jeszcze prostszego sposobu, niz “metoda wprost - <<dowodu niewprost>>:


- zaczynamy znow od wypisania zalozen:

1. p r
2. r q
3. p
zal.
zal.
zal.

Sa w tym przypadku trzy zalozenia:

I - jest nim ZAWSZE wszystko to, co wystepuje przed glowna implikacja calego schematu (wyrazenie : “p r”, u nas znajdujace sie w lewej kopercie, a w definicji figurujace jako “W1”).

II - jest nim ZAWSZE wszystko to, co wystepuje przed glowna implikacja nastepnika calego schematu (wyrazenie : “r q”, u nas to znaczek poczty lotniczej, znajdujacy sie na prawej kopercie, a w definicji figurujace jako “W2”).

III - jest nim ZAWSZE wszystko to, co wystepuje przed ostatnia implikacja, jaka mamy w schemacie (wyrazenie : “p”, u nas to pole adresowe prawej wielkiej koperty , a w definicji figurujace jako “Wn”).


- teraz musimy dodac tzw. “zalozenie dowodu niewprost”, ktore to ZAWSZE jest NEGACJA tego wyrazenia, ktore znajduje sie po ostatnim znaku implikacji wystepujacym w calym schemacie (wyrazenie : “q”, u nas jest to znaczek przyklejony na prawej wielkiej kopercie, a w definicji figurujace jako “W”). Cala sprawa wyglada tak :

4. ~ q z.d.n. (UWAGA!“z.d.n.”trzeba tutaj pisac PAMIETAJ!)


- dalszy krok - przeksztalcenia na podstawie regul:
5. r
6. ~ r

RO : 1,3
MT : 2,4
Wiersz nr 6 wzial sie stad:

2. r q
...
4. ~ q
...
6. ~ r- i naszym oczom ukazala sie upragniona sprzecznosc : wyrazenie w wierszu piatym jest sprzeczne z wyrazeniem z wiersza szostego, co pozwala nam udzielic odpowiedzi, iz schemat jest tautologia.

UWAGA! Nie musimy wcale szukac negacji wyrazenia, ktore wystepuje po ostatniej implikacji - “znaczka”, by uzyskac sprzecznosc, a tym samym udowodnic tautologicznosc schematu. Wystarczy, jak ma to miejsce w podanym tu przykladzie, ze znajdziemy jakakolwiek sprzecznosc. PAMIETAJ!.


Zapis calego dzialania wyglada nastepujaco:

(p r) [(r q) (p q)]

1. p r
zal.
2. r q zal.
3. p zal.
4. ~ q z.d.n.
5. r  RO : 1,3
6. ~ r

Odp. Sprzecznosc:5,6 - schemat jest tautologia.
MT : 2,4


UWAGA !
Dowodzenie tautologicznosci schematu, ktorego glownym spojnikiem nie jest implikacja najlepiej robic metoda “NIEWPROST”. Oto kolejne kroki tej procedury w przypadku takiego rodzaju schematu (glownym spojnikiem jest tu alternatywa):

( p q ) v ( q p )

(calosc traktujemy sobie jako swoisty nastepnik nieistniejacej w istocie implikacji)

- ZAWSZE zaczynamy wiec od “zalozenia dowodu niewprost” - zanegowania calego schematu (u nas jest to cala koperta), gdyz nigdy nie wypisuje sie zwyklych zalozen (taki panuje tu konwenans):

1. ~ [( p q ) V ( q p )]
z.d.n.
- przeksztalcenia, zgodne ze znanymi regulami:


2. ~ ( p q ) ~ ( q p )
NA : 1
3.~ ( p q )
OK : 2
4. ~ ( q p )
OK : 2
5. p ~ q
NI : 3
6. q ~ p
NI : 4
7. p  OK : 5
8. ~ q  OK : 5
9. q  OK : 6
10. ~ p OK : 6

-
pokazala sie "jakakolwiek" sprzecznosc (wiersze: 8,9 , a nawet dodatkowo wiersze : 7,10 , choc wystarczylaby zupelnie jedna, ale “od przybytku sprzecznosci glowa nie boli”), co sklania nas do odpowiedzi, iz badany schemat jest tautologia. PAMIETAJ !


Zapis calego dzialania wyglada nastepujaco :

( p q ) V ( q p )

1. ~ [( p q ) V ( q p )] z.d.n.
2. ~ ( p q ) ~ ( q p )  NA : 1
3.~ ( p q )  OK : 2
4. ~ ( q p )  OK : 2
5. p ~ q  NI : 3
6. q ~ p  NI : 4
7. p  OK : 5
8. ~ q  OK : 5
9. q  OK : 6
10. ~ p

Odp. Sprzecznosc: 8,9 - schemat jest tautologia.

OK : 6c) ZALOZENIOWE DOWODZENIE ROZGALEZIONE - jest to specyficzny rodzaj prowadzenia procesu sprawdzania tau-
ologicznosci schematow, ktorego zadaniem jest “wydobycie krolika z cylindra” (czasem wydaje sie nam, ze wyczerpali-
smy juz wszelkie mozliwosci przeksztalcen badanego schematu, a tu z pomoca przyjsc moze dowod rozgaleziony).

Nie da sie lepiej opanowac tej czesci materialu, jak czyniac to na konkretnym przykladzie (pisanie definicji zaciemniloby tylko sprawe, wiem to z wlasnego doswiadczenia) :


=> DOWOD ROZGALEZIONY “NIEWPROST”

Natura uraczyla nas takim oto schematem:


[( p v q ) r ] [( p r ) ( q r )]
- wypisujemy zalozenia i dokonujemy mozliwych przeksztalcen :

1. ( p V q ) r
2. ~ [( p r ) ( q r )]
3. ~ ( p r ) V ~ ( q r )
zal.
z.d.n.
NK : 2


- nie dajemy za wygrana, pomimo wyczerpania znanych dotad nam form konwersji naszego schematu, i robimy taki oto “zwod”:

Rozbijamy ALTERNATYWE z wiersza nr 3 na dwa zalozenia dodatkowe:

1.1. ~ ( p r ) z.d. 2.1. ~ ( q r ) z.d.
(Literki : “z.d.” musza zostac umieszczone w tych miejscach)


- dokonujemy przeksztalcen, wykorzystujac do tego celu wszystkie dostepne dotychczas wiersze
(UWAGA ! W kolumnie lewej, zaczynajacej sie od wiersza nr 1.1. NIE WOLNO wykorzystywac rzeczy z kolumny prawej, zaczynajacej sie od wiersza nr 2.1. ; i na odwrot : w kolumnie prawej, zaczynajacej sie od wiersza nr 2.1. NIE WOLNO wykorzystywac rzeczy z kolumny lewej, zaczynajacej sie od wiersza nr 1.1. PAMIETAJ!):

1.2. p ~ r  NI : 1.1. 2.2. q ~ r  NI : 2.1.
1.3. p  OK : 1.2. 2.3. q  OK : 2.2.
1.4. ~ r  OK : 1.2. 2.4. ~ r  OK : 2.2.
1.5. ~ (p V q)  MT : 1, 1.4. 2.5. ~ (p V q)  MT : 1, 2.4.
1.6. ~ p ~ q  NA : 1.5 2.6. ~ p ~ q  NA : 2.5
1.7. ~ p  OK : 1.6. 2.7. ~ p  OK : 2.6.
1.8. ~ q OK : 1.6. 2.8. ~ q OK : 2.6.

- i znajdujemy w ten sposob sprzecznosci pomiedzy jakimikolwiek wyrazeniami, pamietajac, ze pierwsza musimy uzyskac w lewej kolumnie (TYLKO wiersze z tej kolumny biora udzial w jej formowaniu), druga zas w prawej kolumnie (TYLKO wiersze tej kolumny biora udzial w jej formowaniu):

Sprzecznosc : 1.3. ; 1.7. Sprzecznosc : 2.3. ; 2.8.

Ostatecznie, po odnalezieniu obu sprzecznosci, dajemy odpowiedz, ze nasz schemat jest tautologia.


Podsumowujac, dzialania nasze powinny zostac zapisane w nastepujacy sposob:

[( p V q ) r ] [( p r ) ( q r )]

1. ( p V q ) r
zal.
2. ~ [( p r ) ( q r )]
z.d.n.
3. ~ ( p r ) V ~ ( q r )

NK : 2
1.1. ~ ( p r )  z.d.
2.1. ~ ( q r ) z.d.
1.2. p ~ r  NI : 1.1. 2.2. q ~ r
NI : 2.1.
1.3. p  OK : 1.2. 2.3. q  OK : 2.2.
1.4. ~ r  OK : 1.2. 2.4. ~ r  OK : 2.2.
1.5. ~ (p V q)  MT : 1, 1.4. 2.5. ~ (p V q)  MT : 1, 2.4.
1.6. ~ p ~ q  NA : 1.5 2.6. ~ p ~ q  NA : 2.5
1.7. ~ p  OK : 1.6. 2.7. ~ p OK : 2.6.
1.8. ~ q

Sprzecznosc : 1.3. ; 1.7.

OK : 1.6. 2.8. ~ q

Sprzecznosc : 2.3. ; 2.8.
OK : 2.6.

Odp. Ten schemat jest tautologia.


=> DOWOD ROZGALEZIONY “WPROST”

Tym razem mamy taki oto schemat:

( p q) [( p v r ) ( q v r )]- wypisujemy zalozenia i dokonujemy mozliwych przeksztalcen :


1. p q
2. p V r
zal.
zal.


- znow wyczerpalismy znane dotad formy konwersji naszego schematu (poniewaz koniecznie postanowilismy utrudnic sobie zycie i przeprowadzic dowodzenie metoda wprost), wiec rozbijamy ALTERNATYWE na dwie kolumny zalozen dodatkowych:

.1. p z.d. 2.1. r z.d.

- dokonujemy przeksztalcen, wykorzystujac do tego celu wszystkie dostepne dotychczas wiersze
(UWAGA! Tu takze w kolumnie lewej, zaczynajacej sie od wiersza nr 1.1. NIE WOLNO wykorzystywac rzeczy z kolumny prawej, zaczynajacej sie od wiersza nr 2.1. ; i na odwrot : w kolumnie prawej, zaczynajacej sie od wiersza nr 2.1. NIE WOLNO wykorzystywac rzeczy z kolumny lewej, zaczynajacej sie od wiersza nr 1.1. PAMIETAJ!):

1.2. q
1.3. q V r
RO : 1, 1.1.
DA : 1.2.
2.2. q V r DA : 2.1.

(Wolno nam dodawac jakiekolwiek wyrazenie, tworzac w ten sposob w nowym wierszu prawdziwa alternatywe, jesli wiemy, ze jeden z jej elementow - ten, ktory mielismy juz w dowodzie, jest prawdziwy - ma wartosc logiczna 1.

BTW - to przypadek, ze w lewej kolumnie musielismy wykorzystac litere “r”, wystepujaca w prawej kolumnie oraz w prawej litere “q”, wystepujaca w lewej, aby uzyskac alternatywe . W przypadku reguly DA nie obowiazuje nas zasada niewykorzystywania w jednej z kolumn zalozen dodatkowych rzeczy pochodzacych z drugiej kolumny.)


- i tworzymy w ten sposob w obu kolumnach to wyrazenie, ktore wystepuje po ostatnim znaku implikacji (u nas “q V r” - to znaczek prawej koperty).


- ostatecznie piszemy odpowiedz, ze nasz schemat jest tautologia.


Wszystko powinno byc zapisane w taki sposob:

( p q) [( p V r ) ( q V r )]


1. p q
2. p V r

zal.
zal.

1.1. p
1.2. q
1.3. q V r
z.d.
RO : 1, 1.1.
DA : 1.2.
2.1. r
2.2. q V r
z.d.
DA : 2.1.

Odp. Ten schemat jest tautologia.


Dla wprawy zbadajmy sobie jeden taki schemacik :

( p ~ q ) V ( ~ p q ) ~ ( p
q )

1.(p ~ q) V (~ p q) zal.

2. ~ ~ ( p q ) z.d.n.

3. p q ON : 2

1.1. p ~ q z.d.
2.1. ~ p q z.d.
1.2. p
OK : 1.1. 2.2. ~ p OK : 2.1.
1.3. ~ q  OK : 1.1. 2.3. q OK : 2.1.
1.4. p q
OR : 3 2.4. p OR : 3
1.5. q p OR : 3 2.5. q p OR : 3
1.6. ~ p

Sprzecznosc : 1.2. ; 1.6.

Odp. To jest tautologia.
MT : 1.3. ; 1.4. 2.6. p

Sprzecznosc : 2.2. ; 2.6.
RO : 2.3. ; 2.5.
CWICZENIE 9 I Druga czesc cwiczen w rozdziale nr 5 I

Sprawdzimy teraz nasze umiejetnosci w polu dowodzenia tautologii metoda wprost:

a) [( p q ) r ] [ p ( q r )]1. ( p q ) r
zal.
(cala lewa koperta)
2. p zal. (znaczek "AIR MAIL" na prawej)
3. q zal. (pole adresowe na prawej)
4. p q DK : 2,3
5. r RO : 1,4 (otrzymalismy znaczek z prawej)

Odp. Ten schemat jest tautologia.
_____

b) [ p (q r ) ] [( p q ) r ]1. p (q r )
zal.
(cala lewa koperta)
2. p q zal. (pole adresowe prawej koperty)
3. p OK : 2 (“rozlozylismy” koniunkcje
4. q OK : 2 z drugiego wiersza)
5. q r RO : 1, 3 (sam nastepnik z pierwszego wiersza)
6. r RO : 4,5 (mamy znaczek prawej koperty)

Odp. Ten schemat jest tautologia.
_____

c) [(p q) (p r)] [ p (q r)]1. (p q) (p r)
zal.
(lewa koperta)
2. p
zal.
(pole adresowe prawej)
3. p q OK : 1
4. p r OK : 1

5. q
RO : 2,3

6. r
RO : 2,4

7. q r DK : 5,6 (znaczek prawej koperty)

Odp. Ten schemat jest tautologia.
_____

d) [q (p r)] [ ( q p) r ]1. q (p r)
zal.
(lewa koperta)
2. q p zal. (pole adresowe prawej)
3. q OK : 1
4. p r OK : 1
5. q OK : 2
6. p OK : 2
7. r RO : 4,6 (znaczek prawej koperty)
Odp. Ten schemat jest tautologia.
_____

e) ~ (~ p ~ q) ( p q )1. ~ (~ p ~ q)
zal.
 (lewa koperta)
2. p zal. (pole adresowe prawej)
3. ~ p ~ ~ q NI : 1
4. ~ p OK : 3
5. ~ ~ q OK : 3
6. q ON : 5 (znaczek prawej koperty)

Odp. Ten schemat to tautologia.


CWICZENIE 10

Utrwalimy teraz zyskane umiejetnosci w dowodzeniu niewprost aby “zaznac poczucia wlasnej mocy logicznej” przed czekajacymi nas kolejnymi wyzwaniami w tym polu:


a) ( ~ q ~ p ) ( p q )1. ~ q ~ p
zal.
(nasza lewa koperta)
2. p zal. (pole adresowe prawej koperty)
3. ~ q z.d.n. (negacja znaczka prawej koperty)
4. ~ p RO : 1,3

Odp. Sprzecznosc: 2,4 - schemat ten jest tautologia.
_____

b) ( ~ q V p ) ( q p )
1. ~ q V p
zal.
(nasza lewa koperta)
2. q zal. (pole adresowe prawej koperty)
3. ~ p z.d.n. (negacja znaczka prawej koperty)
4. p OA : 1,2

Odp. Sprzecznosc: 3,4 - schemat ten to tautologia.
_____

c) [ (p q) r] [(p ~ r) ~ q ]1. (p q) r
zal.
(lewa koperta)
2. p ~ r zal. (pole adresowe)
3. ~ ~ q z.d.n. (zanegowany znaczek)
4. q ON : 3
5. p OK : 2
6. ~ r OK : 2 
7. p q DK : 4,5
8. r RO : 1,7

Odp. Sprzecznosc: 6,8 - schemat jest tautologia.
_____

d) [(p ~ r) ~ q] [(p q) r ]1. (p ~ r) ~ q
zal. (lewa koperta)
2. p q zal. (pole adresowe)
3. ~ r z.d.n. (zanegowany znaczek)
4. p OK : 2
5. q OK : 2
6. p ~ r DK : 3,4

7. ~ q RO : 1,6

Odp.Tautologia - sprzecznosc: 5,7CWICZENIE 11

Kilka schemacikow do przerobki umyslowej (dowodzenie tautologicznosci schematow, gdzie glowny spojnik to nie implikacja):

a) ~ ( p ~ p)

1. ~ ~ ( p ~ p)
z.d.n.
2. p ~ p ON : 1
3. p OK : 2
4. ~ p

Odp. Sprzecznosc:3,4 - ten schemat to tautologia.
_____

OK : 2
b) ( ~ p q ) V ~ ( p r )


1. ~ [( ~ p q ) V ~ ( p r )] z.d.n.
2. ~ ( ~ p q ) ~ ~ ( p r) NA : 1
3. ~ ( ~ p q ) OK : 2
4. ~ ~ ( p r) OK : 2
5. ~ p ~ q NI : 3
6. p r ON : 4
7. ~ p OK : 5
8. ~ q OK : 5
9. p OK : 6
10. r

Odp. Sprzecznosc: 7,9 - schemat to tautologia.
_____

OK : 6
c) ( ~ p q ) V ( p V ~ r )


1. ~ [( ~ p q ) V (p V ~ r)]
z.d.n.
2. ~ ( ~ p q ) ~ (p V ~ r)]
NA:1
3. ~ ( ~ p q )
OK : 2
4. ~ ( p V ~ r )
OK : 2 
5. ~ p ~ q
NI : 3
6. ~ p ~ ~ r
NA : 4 
7. ~ p
OK : 5
8. ~ q
OK : 5
9. ~ p
OK : 6
10. ~ ~ r
OK : 6
11. r

Odp. Sprzecznosci brak = 0 tautologii...
_____

ON : 10

d) (p q) V [( p q ) ( q p )]


1. ~ {(p q) V [( p q ) ( q p ) ]}  z.d.n.
2. ~ (p q) ~ [( p q ) ( q p ) ]  NA : 1
3. ~ (p q)  OK : 2 
4. ~ [( p q ) ( q p ) ]  OK : 2 
5. ~ ( p q ) ( q p ) NR : 4
6. ~ ( p q ) ( q p )  OR : 5
7. ( q p ) ( p q )  OR : 5 
8. q RO : 3,6
9. q  OK : 8
10. p  OK : 8
11. ~ p V ~ q  NK : 3
12. ~ p

Odp. Sprzecznosc:10,12 - schemat jest tautologia.
OA : 9,11


CWICZENIE 12

To bedzie jedno z najobszerniejszych cwiczen tej e-ksiazki, gdyz dowodzenie tautologicznosci metodami zalozeniowymi wprost i niewprost “jest tym, co Logicy lubia najbardziej”:

a) [q (p r)] [ p (q r)]


1. q (p r) zal. 
2. p zal.
3. q OK : 1
4. p r OK : 1
5. r RO : 2,4
6. q r

Odp. Ten schemat jest tautologia.
_____

DK : 3,5
b) ~ { [ ( p ~ r ) q ] ( r ~ q) }


1. ~ ~ { [ ( p ~ r ) q ] ( r ~ q) } z.d.n.
2. [ ( p ~ r ) q ] ( r ~ q) ON : 1
3.( p ~ r ) q OK : 2
4. r ~ q OK : 2
5. p ~ r
OK : 3
6. q  OK : 3
7. r
OK : 4
8. ~ q

Odp. Sprzecznosc : 6,8 - schemat to tautologia.
_____


OK : 4
c) [ r ( p q )] ( ~ p ~ q )


1. r ( p q ) zal.
2. ~ (~ p ~ q)
z.d.n.
3. r
OK : 1
4. p q
OK : 1
5. ~ p ~ ~ q
NI : 2
6. ~ p
OK : 5
7. ~ ~ q
OK : 5
8. q
ON : 7
9. p q
OR : 4
10. q p
OR : 4 
11. p

Odp. Sprzecznosc: 6,11 - schemat to tautologia.
_____

RO : 8,10
d) [p ~ ( q V s )] [(~ r p) ~ s]


1. p ~ ( q V s )  zal.
2. ~ r zal.
3. ~ r  OK : 2
4. p  OK : 2
5. ~ ( q V s )  RO : 1,4
6. ~ q ~ s  NA : 5
7. ~ q  OK : 6
8. ~ s

Odp. Ten schemat jest tautologia.
_____

OK : 6
e) [(p q) ~ q ] ~ p


1. (p q) ~ q
zal.
2. ~ ~ p  z.d.n.
3. p  ON : 2
4. p OK : 1
5. ~ q  OK : 1
6. ~ p

Odp. Sprzecznosc:3,6 - schemat jest tautologia.
_____

MT : 4,5
f) ~ ~ {[ p (r V s)] ~ q} [~q V ( p ~ s)]


1. ~ ~ {[ p (r V s)] ~ q}
zal.
2. ~ [ ~ q V ( p ~ s)] z.d.n.
3. [ p (r V s)] ~ q  ON : 1
4. ~ ~ q ~ ( p ~ s)  NA : 2
5. ~ ~ q  OK : 4 
6. ~ ( p ~ s)  OK : 4 
7. [ p (r V s)] ~ q  OR : 3
8. ~ q [ p (r V s)]  OR : 3
9. q  ON : 5
10. ~ [ p (r V s)]  MT : 7,9
11. p ~ ~ s  NI : 6
12. p  OK : 11 
13. ~ ~ s  OK : 11
14. s  ON : 13
15. p ~ ( r V s )  NI : 10
16. p  OK : 15
17. ~ ( r V s )  OK : 15
18. ~ r ~ s  NA : 17
19. ~ r  OK : 18
20. ~ s

Odp. Sprzecznosc: 14,20 - schemat to tautologia.
_____

OK : 18
g) ( ~ p ~ q ) ~ ( p V q)


1. ~ p ~ q
zal.
2. ~ ~ ( p V q )  z.d.n.
3. ~ p  OK : 1
4. ~ q  OK : 1
5. p V q  ON : 2
6. p

Odp. Sprzecznosc: 3,6- ten schemat to tautologia.
_____

OA : 4,5
h) [ p (q r)] [(p q) (p r)]1. p (q r)
zal.
2. p zal.
3. ~ (p r)  z.d.n.
4. p ~ r  NI : 3
5. p  OK : 4
6. ~ r  OK : 4
7. q r
RO : 1,5
8. q OK: 7
9. r

Odp. Sprzecznosc: 6,9 - schemat to tautologia.
_____

OK: 7
i) (~p q) [(p V r) V (q V r)]


1.~ p q
zal.
2. ~ [( p V r ) V ( q V r )]  z.d.n.
3. ~ ( p V r ) ~ ( q V r )  NA : 2
4.~ ( p V r )  OK : 3
5. ~ (q V r )  OK : 3
6. ~ q ~ r  NA : 5
7. ~ q  OK : 6
8. ~ r  OK : 6
9. ~ ~ p  MT : 1,7
10. p  ON : 9 
11.~ p ~ r
NA : 4
12. ~ p

Odp. Sprzecznosc : 10, 12 - tautologia.
_____

OK : 11
j) [~ (p q) (r s)] [~ (p V s) (p ~ r)]


1. ~ (p q) (r › s)
zal.
2. ~ (p V s)  zal.
3. ~ (p q)  OK : 1
4. r OK : 1
5.~ p ~ s  NA : 2
6. p ~ q  NI : 3
7. ~ p  OK : 5
8. ~ s  OK : 5
9. p  OK : 6
10. ~ q  OK : 6
11. ~ r  MT : 4,8
12. p ~ r

Odp. Schemat tautologiczny.
_____

DK : 9,11
k) [~ (p q) V ( r p)] V [~ p ( q r)]


1.~ {[~ (p q) V ( r p)] V [~ p ( q r)]}
z.d.n.
2.~ [~ (p q) V ( r p)] ~ [~ p ( q r)]
NA : 1
3. ~ [~ (p q) V ( r p)]
OK : 2
4. ~ [~ p ( q r)]
OK : 2
5. ~ ~ (p q) ~ ( r p)
NA : 3
6. ~ ~ p V ~ ( q r)
NK : 4
7. ~ ~ (p q)
OK : 5
8. ~ ( r p)
OK : 5
9. p q
ON : 7
10. r ~ p
NI : 8
11. p q
OR : 9 
12. q p
OR : 9
13. r
OK : 10
14. ~ p
OK : 10
15. ~ q
MT : 12,14
16. ~ ( q r)
OA : 6,14
17. q ~ r
NI : 16
18. q
OK : 17
19. ~ r

Odp. Sprzecznosc: 13, 19 ; 15,18 - tautologia.
_____

OK : 17
l) {~(sVr) ~ [(sp) (pV ~r)]} [(qp) V (sVr)]


1. ~(s V r) ~ [(s p) (p V ~ r)]
zal.
2. ~ [(q p) V (s V r)]
z.d.n.
3. ~ (q p) ~ (s V r)
NA : 2
4. ~ (q p)
OK : 3
5. ~ (s V r)
OK : 3
6. ~ [(s p) (p V ~ r)]
RO :1,5
7.q ~ p
NI : 4
8. ~ s ~ r
NA : 5
9. (s p) ~ (p V ~ r)
NI : 6
10. q  OK : 7
11. ~ p  OK : 7
12. ~ s  OK : 8
13. ~ r
OK : 8
14. s p
OK : 9
15.~ (p V ~ r)
OK : 9
16. ~ p ~ ~ r
NA : 15
17. ~ p
OK : 16
18. ~ ~ r OK : 16
19. r

Odp. Sprzecznosc: 13, 19 - schemat to tautologia.

ON : 18


Copyright (C) 1997 - 2014 by Roman Mazur

[ przykładowe wpisy ]